top of page
  • Foto van schrijverWouter Knaepen

Kroniek van een aangekondigde dood

Bijgewerkt op: 20 jul. 2019


Een conflict in Ieper werd in het Nieuwsblad omschreven als volgt: "Waarom 600.000 kunstwerkjes moeten verhuizen voor een paar salamanders". Ik draaide de redenering om "Waarom zouden salamanders moeten verdwijnen voor een paar kunstwerkjes?".

Coming World - Remember Me © Wouter Knaepen

Het conflict deed zich voor in natuurdomein De Palingbeek te Ieper, waar het kunstwerk Coming World - Remember Me moest worden weggehaald. Het kunstwerk is een verzameling van 600.000 kleibeeldjes, gemaakt door iedereen die wilde, en een groot ei waaruit ze lijken te zijn ontsnapt. Het laat visueel zien hoeveel slachtoffers er zijn gevallen op Belgische bodem in de Eerste Wereldoorlog, impressionant!


Echter, het natuurdomein is onderdeel van het Natura2000-gebied 'West-Vlaams Heuvelland'. Een Natura2000-gebied is een Europees beschermd natuurgebied. Het beschermt zowel de biotopen als de soorten, bij wet. Daarom was het project tijdelijk, dat werd vanaf het begin meegegeven. Het kunstwerk moest dus ooit verdwijnen en dat is gebeurd na 11 november 2018. Er heerste echter verontwaardiging: "waarom moet dit mooi kunstwerk weg?".


Het verdwijnen van beschermde soorten voor een project in beschermd gebied (waarvan op voorhand gecommuniceerd werd dat het slechts tijdelijk was), zou tegen alle wetten in gaan. Hier gaat het vooral over de kamsalamander, maar ook andere amfibiesoorten, vleermuizen en wespendief. Deze soorten hebben het al moeilijk, laat ze floreren in de gebieden waar het nog kan (en moet)! De specifieke noden voor de kamsalamander (een complex geheel van poelen zonder vis, geen vervuiling, weinig schaduw, open plekken en andere kleine landschapselementen) zorgen ervoor dat elke plek, dat geschikt is voor deze soort, moet behouden worden.

Kamsalamander © Wiske Teugels

Begrijp me niet verkeerd, het project is prachtig - zeker nu, exact 100 jaar na het einde van WOI - ik ben er zelf nog geweest dit jaar (foto), maar wat tijdelijk is, gaat per definitie weg. De 600.000 beeldjes zijn uitgedeeld aan iedereen die er op tijd bij was en er eentje wist te bemachtigen. In vele woonkamers worden de gesneuvelden dus herdacht, Lest We Forget.


Kan journalistiek en de algemene point of view anders?

Close-up © Wouter Knaepen

178 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page