top of page

ECOLOGISCHE INRICHTING van PARTICULIERE TUINEN

4.png

Als particulier kan je zelf een positieve invloed hebben op biodiversiteit in de buurt. Momenteel is de natuur in Vlaanderen zo sterk versnipperd dat iedere tuin een stapsteen kan vormen en afhangend van de locatie zelfs de omringende natuur versterken. Aarzel zeker niet om advies in te winnen bij ons. We bekijken je persoonlijke situatie, voorkeur en hoe de tuin het beste past in de woonomgeving en omringende natuur. Zo gaan we samen jouw tuin optimaal benutten met alle mogelijke voordelen voor jou (financieel, minder arbeidsintensief, esthetisch ...) en voor de natuur. Jouw tuin wordt jouw eigen natuurgebiedje.

TINYPLANET tuin.jpg
20220906_180226.jpg

Schets voor een klant in Ruisbroek, Puurs.

20220517_102037 (1).jpg

Beemdkroon werd aangeplant in een Mechelse tuin om de zeldzame Knautiabij te ondersteunen die in het nabijgelegen natuurgebied Kauwendaal te vinden is.

Als gespecialiseerde adviseurs bieden wij een ecologisch ontwerp aan van de tuin met een persoonlijke toets. Na een kennismakend gesprek en een bezoek in de tuin, gaan we als volgt te werk:

- We voeren een achtergrondonderzoek uit waarin we de geschiedenis achterhalen van het perceel, we komen te weten met welke bodem we te maken hebben, hoe vochtig de bodem is en bekijken de kans op overstromingen. We bekijken wat er zich in de omgeving bevindt: Zijn er stukjes natuur in de buurt die we kunnen gebruiken als inspiratie? Leven er interessante dieren in de buurt die we kunnen ondersteunen? Zijn er maatregelen nodig om water op te vangen? Zijn er invasieve exoten gezien in de buurt?

- Met uw wensen, het achtergrondonderzoek en onze kennis gaan we aan de slag om de tuin in te richten. We leggen steeds uit waarom we bepaalde keuzes maken. Het komt er in principe altijd op neer dat we variatie creëren in de tuin. Want variatie is rechtstreeks verbonden met biodiversiteit. Dat kan door aanplantingen of zaaien, natuurbeheer, spontane groei toelaten, waterpartijen aanleggen en een aantal extra nuttige tips. We houden overigens ook rekening met de wetgeving omtrent ruimtelijke ordening.

- We tekenen een plattegrond om onze woorden te visualiseren. De schets hoeft niet exact zo uitgevoerd te worden, je kan spelen met de elementen in het plan, maar het geeft u wel een eerste indruk van hoe het er uit kan zien.

- Het stopt daar echter niet. We brengen je in contact met een aannemer waarvan we weten dat die met een gelijkaardige visie te werk gaat en ons plan kan uitvoeren maar je kan het natuurlijk ook gewoon zelf doen. Alles staat netjes uitgelegd in het plan. We bieden terugkomstmomenten aan om alles in goede banen te leiden en bij te sturen waar nodig.

Tussen Antwerpen en Mechelen vertrouwen we op Nordman tuin en natuur voor de aanleg en het beheer. Samen werken we aan de ontsnippering van de natuur in Vlaanderen, op het niveau dat uw tuin te bieden heeft.

Logo Nordman Tuin & Natuur.png

Ecoduct ondertekende het charter van Velt vzw als ecologische tuinontwerper. Daarin beloven we dat we:

 • geen pesticiden of kunstmest gebruiken

 • geen plastic folie of plastic kruidwerende doeken gebruiken

 • de hoeveelheid verharding beperken ten voordele van beplanting

 • de hoeveelheid kort gras beperken ten voordele van beplanting

 • standplaatseigenschappen als bodemtype, vochtigheid, voedselrijkdom, lichtinval de plantenkeuze bepalen

 • zorgen voor gelaagde beplanting, in overeenstemming met de beschikbare ruimte

 • indien ruimtelijk mogelijk, een boom of struik voorzien

 • de bodem bedekken met planten

 • planten voorzien die voedsel en schuilplaatsen vormen voor insecten, vogels, kleine zoogdieren

 • herfstbladeren blijven liggen onder bomen en struiken en ter plekke verteren

 • een beheerplan voor de klant opmaken.

bottom of page