top of page

ECOLOGISCHE INRICHTING OP MAAT

De natuur bezorgt ons allerlei diensten die we gratis en voor niets ontvangen, gebruiken, uitbuiten en vanzelfsprekend vinden. Onmiskenbare voorbeelden zijn de zuurstofcyclus van planten en onze voedselvoorziening. Specifiekere ecosysteemdiensten zijn bestuiving door insecten, natuurlijke bescherming tegen overstromingen door oeverplanten en zelfs voor medicijnen vonden we onze inspiratie in de natuur. Biodiversiteit is daarin een belangrijke factor en is ook onlosmakelijk verbonden met klimaat. Natuurbehoud en -herstel moet een prioriteit zijn, zowel lokaal als in grote gebieden, om onze leefwereld aangenaam te houden.

Doorheen de jaren is de natuur in Vlaanderen sterk versnipperd geraakt. Dieren hebben het moeilijk om soortgenoten te vinden tussen de steeds kleiner wordende restjes natuur. Zelfs als ze barrières kunnen doorkruisen, is dat niet zonder gevaar. Nochtans is uitwisseling tussen soortgenoten cruciaal om gezonde populaties, die bestand zijn tegen uitsterven, te behouden. Een soortenrijke omgeving is een gezonde omgeving. Een bewustzijn creëren voor de natuurproblematiek ligt aan de basis van Ecoduct, ecologisch ontwerpen een logisch gevolg daarvan. Om de biodiversiteit te ondersteunen is ons actieplan vijfvoudig:

oxana-v-524244-unsplash.jpg

- Door het inrichten van particuliere tuinen kunnen we stapstenen vormen in een versnipperd landschap. Wist je dat tuinen zo'n 9% van de oppervlakte van Vlaanderen bedekken? 

- Bedrijven, KMO-zones en zorginstellingen kunnen een belangrijke rol spelen door hun terreinen in te richten ter vorming van een zo divers mogelijk en groen landschap. De fysieke én mentale gezondheid van alle werknemers en gasten zijn er mee gebaat. Door tijdelijke natuur kunnen zeldzamere soorten zelfs tijdelijk soelaas vinden op bedrijventerreinen die braak liggen en later bebouwd worden, zonder kopzorgen van de eigenaar. Is er een leuke soort aanwezig rondom het bedrijf, dan kan die als mascotte dienen, te gebruiken als communicatietool. De soort kan het imago van het bedrijf versterken.

- Scholen die een groene speelplaats inrichten geven de lokale biodiversiteit én de educatieve waarde van hun school een boost. Kinderen zijn trouwens gelukkiger in een groene omgeving.

bottom of page