ECOLOGISCHE INRICHTING OP MAAT

De natuur bezorgt ons zeer veel diensten die we gratis en voor niets ontvangen, gebruiken, uitbuiten en vanzelfsprekend vinden. Denk maar aan de zuurstofcyclus die ons voorziet van zuurstof of de natuurlijke bescherming tegen overstroming die planten ons bieden. Voor medicijnen vinden we vaak onze inspiratie en voorbeelden in de natuur. Dit zijn al enkele zeer belangrijke redenen waardoor we afhankelijk zijn van de natuur. Hierdoor moet natuurbehoud en ondersteuning een prioriteit zijn bij groot en klein, want alle beetjes helpen wel degelijk.

oxana-v-524244-unsplash.jpg

Door de jaren heen is de natuur in Vlaanderen sterk gefragmenteerd geraakt, waardoor interactie van individuen tussen de steeds kleiner wordende fragmenten zeer moeilijk wordt. Dit is echter cruciaal om gezonde populaties, die bestand zijn tegen extinctie, te behouden. Een soortenrijke omgeving is een gezonde omgeving. Om dit te behouden of opnieuw te verkrijgen is ons actieplan viervoudig. Particulieren kunnen aan de hand van ecologische tuinen in te richten stapstenen creëren in een gefragmenteerd landschap en zo uitwisseling tussen populaties mogelijk maken. Bedrijven die hun bedrijventerreinen inrichten om een zo biodivers mogelijk landschap te verkrijgen zorgen voor corridors of verbindingen tussen natuurfragmenten, met een zeer positieve impact voor de omringende natuur. Scholen die een groene speelplaats of domein inrichten geven tegelijk de lokale biodiversiteit en de educatieve waarde van hun school een boost. Gemeenten kunnen het goede voorbeeld geven of in zee stappen met projecten in de buurt. Een bewustzijn creëren voor de gefragmenteerde natuurproblematiek ligt aan de basis van Ecoduct.