ECOLOGISCHE INRICHTING van SCHOLEN

greendeal_hoofdlabel-dik.png

De fragmentatie van Vlaanderen zorgt ervoor dat de biodiversiteit het moeilijk heeft te overleven. Naast bedrijven en woningen, maken scholen ook een substantieel deel uit van het gefragmenteerde landschap. Vaak hebben de scholen een groot oppervlakte ter beschikking, maar bestaat deze uit beton en steen. Zou deze groen ingericht worden, kunnen vele verbindingen tussen tuinen, parken en natuurgebieden tot stand gebracht worden, met een bloeiende lokale biodiversiteit tot gevolg.

Een bewustzijn rond natuurbehoud aanleren van jongs af aan is een visie waarin we sterk geloven en naar buiten toe uitdragen. De educatieve mogelijkheden rond een groene inrichting van scholen is eindeloos. Kinderen leren er niet alleen uit, maar hebben naast een hogere productiviteit ook de kans om op te groeien in een gezondere omgeving. Enkel positieve gevolgen dus!

Tijdens het inwinnen van advies bekijken we samen de huidige situatie  van de school en waar u in de toekomst naartoe wil. Op basis van deze informatie stellen we een beheerplan op dat rekening houdt met de de kinderen, de visie van de school en een eventuele aanwezige problematiek. Onze samenwerking stopt hier echter niet. We volgen de aanleg en het beheer op zodat we kunnen bijsturen indien mogelijk. Kort samengevat gaan we voor een jarenlange samenwerking voor een minder gefragmenteerd Vlaanderen.

info@ecoduct.org

+32471547092  - Emily Vanhosbeek

+32477645685 - Wouter Knaepen

Ter Rivierenlaan 120, 2100 Antwerpen

BE0713 582 280

© 2018 Ecoduct