greendeal_hoofdlabel-dik.png
1484474318134_1366388460006.jpg

ECOLOGISCHE INRICHTING van BEDRIJVEN

Bedrijventerreinen vormen samen een enorme oppervlakte. Het vaak warme beton en/of asfalt zorgt voor onnodige warmte. Ook voor waterhuishouding is dat niet ideaal. Met groene inrichtingen lossen we deze problemen op en je helpt er de omgeving mee.

Project AED Studios

Bedrijven die belang hechten aan biodiversiteit, zijn de positieve impact op natuurbehoud die we deze dagen nodig hebben. Zo zijn er over heel Vlaanderen duizenden hectaren aan bedrijventerreinen die een meerwaarde kunnen betekenen in het verhogen van de biodiversiteit. Corridors hebben een niet te onderschatten positief effect op de uitwisseling van individuen tussen natuurgebieden. Daarom is advies inwinnen over jouw mogelijke bijdrage aan te raden. Een goed ingericht bedrijventerrein is ook vaak financieel voordelig, want dit vereist veel minder onderhoud dan een gazon en kortgeknipte hagen. Verder wordt ook een positieve invloed op de productiviteit en gezondheid van werknemers waargenomen en zijn waterhuishouding en luchtvervuiling minder vaak een probleem.

Tijdens het inwinnen van advies bekijken we samen de huidige situatie  van het bedrijf en waar u in de toekomst naartoe wil. Op basis van deze informatie stellen we een beheerplan op dat rekening houdt met de werking van het bedrijf en een eventuele aanwezige problematiek. Onze samenwerking stopt hier echter niet. We volgen de aanleg en het beheer op zodat we kunnen bijsturen indien mogelijk. Kort samengevat gaan we voor een jarenlange samenwerking voor een minder gefragmenteerd Vlaanderen.

info@ecoduct.org

+32471547092  - Emily Vanhosbeek

+32477645685 - Wouter Knaepen

Ter Rivierenlaan 120, 2100 Antwerpen

BE0713 582 280

© 2018 Ecoduct