ECOLOGISCHE INRICHTING OP MAAT

De natuur bezorgt ons allerlei diensten die we gratis en voor niets ontvangen, gebruiken, uitbuiten en vanzelfsprekend vinden. Denk maar aan de zuurstofcyclus die ons voorziet van zuurstof of de natuurlijke bescherming tegen overstroming die planten ons bieden. Voor medicijnen vinden we vaak onze inspiratie en voorbeelden in de natuur. Dit zijn al enkele zeer belangrijke redenen die onze afhankelijk van de natuur aantonen. Hierom moet natuurbehoud en ondersteuning een prioriteit zijn bij groot en klein, want alle beetjes helpen wel degelijk.

Door de jaren heen is de natuur in Vlaanderen sterk gefragmenteerd geraakt. Voldoende soortgenoten vinden tussen de steeds kleiner wordende stroken is moeilijk. Nochtans is uitwisseling cruciaal om gezonde populaties, die bestand zijn tegen uitsterven, te behouden. Een soortenrijke omgeving is een gezonde omgeving. Een bewustzijn creëren voor de gefragmenteerde natuurproblematiek ligt aan de basis van Ecoduct, ecologisch ontwerpen een logisch gevolg. Om dit te doen is ons actieplan vijfvoudig:

oxana-v-524244-unsplash.jpg

- Door het inrichten van particuliere tuinen kunnen we stapstenen vormen in een gefragmenteerd landschap.

- Bedrijven en KMO-zones kunnen een belangrijke rol spelen door hun terreinen in te richten ter vorming van een zo divers mogelijk en groen landschap. De fysieke én mentale gezondheid van alle werknemers zijn er mee gebaat. Door tijdelijke natuur kunnen zeldzamere soorten zelfs tijdelijk soelaas vinden op bedrijventerreinen die later bebouwd worden, zonder kopzorgen van de eigenaar. Is er een leuke soort aanwezig rondom het bedrijf, dan kan die als mascotte dienen, te gebruiken als communicatietool en het kan het imago van het bedrijf versterken.

- Scholen die een groene speelplaats inrichten geven tegelijk de lokale biodiversiteit én de educatieve waarde van hun school een boost. Leerlingen zijn trouwens gelukkiger in een groene omgeving.

- Gemeenten kunnen het goede voorbeeld geven door straten en pleinen te ontharden en beplanten, door subsidies aan te reiken en/of  ondersteuning te bieden aan projecten in de buurt.

- Ten slotte kan de Vlaamse overheid bij ons terecht voor het maken van natuurbeheerplannen om bestaande en nieuwe natuurgebieden in te richten.